aktuality

15.7.2016 MIMOŘÁDNÝ ODBĚR KRVE

...
Číst vše...


13.7.2016 PRO DÁRCE KRVE

...
Číst vše...


8.7.2016 NEDOSTATEK KRVE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

...
Číst vše...


3.6.2016 ZRUŠENÉ ODBĚRY DÁRCŮM KRVE červen - srpen 2016

...
Číst vše...


19.5.2016 Pozvánka na VH a Výroční zpráva za r.2015

...
Číst vše...


o nemocnici

Nemocnice vznikla jako samostatná organizace v roce 1991 delimitací Okresního ústavu národního zdraví. V době trvání OÚNZ fungovala jako menší ze dvou nemocnic v okrese. V letech 1991 – 1995 nastaly dva zásadní zlomy ve vývoji organizace. Tím prvním byl již výše uvedený vznik samostatné státní příspěvkové organizace. Nemocnici byla umožněna větší samostatnost při rozhodování, i když de facto byla omezována společným zřizovatelem - okresním úřadem, se sídlem v místě větší nemocnice. Druhou zásadní změnou v rozvoji nemocnice byla její privatizace a následný vznik akciové společnosti.

 

Nemocnice Hranice a.s. je česká právnická osoba, akciová společnost, která podle zápisu v obchodním rejstříku poskytuje zdravotní péči a činnosti s tím spojené. Společnost byla založena zápisem dne 7.9. 1994 a sídlí v Hranicích na Moravě. Společnost zahájila činnost k 1.5. 1995. Byly vydány kmenové akci v listinné podobě, znějící na jméno. Tyto akcie nejsou veřejně obchodovatelné.

 

Osm oborů zajišťuje lůžkovou péči (chirurgie, plastická chirurgie, gynekologie, ARO, interna, infekční oddělení, pediatrie a oddělení dlouhodobě nemocných) a tyto obory zabezpečují i nepřetržitou ambulantní péči. Další čtyři obory jsou zajišťovány pouze ambulantně (opthalmologie, neurologie, gastroenterologie, kardiologie). Ve spolupráci s privátními lékaři jsou zajišťovány v areálu nemocnice i další odborné ambulantní provozy - psychiatrie, psychologie, ortopedie, urologie, alergologie a ORL. Laboratorní vyšetření pro všechna oddělení nemocnice i terénní lékaře spádového území jsou prováděna v komplexu všech laboratoří nemocnice - oddělení klinické mikrobiologie, oddělení klinické biochemie, hematologicko-transfúzní oddělení a oddělení patologické anatomie. Komplementární péči v nemocnici ještě doplňuje i oddělení RTG a rehabilitace. Nemocnice disponuje ústavní lékárnou, která poskytuje specializovanou lékárenskou péči nejen jednotlivým pracovištím nemocnice, ale i veřejnosti a soukromým zdravotnickým zařízením. Nemocnice má vlastní dopravní zdravotnickou službou, která převáží pacienty i potřebné laboratorní vzorky. Tato nemocnice má detašovaná pracoviště v Lipníku nad Bečvou (rehabilitace, RTG a odborné ambulance - gynekologie, chirurgie, ortopedie, urologie, alergologie, plicní) a v Přerově (ambulance plastické chirurgie, mamodiagnostické centum).