...Zásilkový výdej

Zásilkový výdej zdravotnických prostředků
prostřednictvím odběrného místa

 

Na základě zákona o zdravotnických prostředcích (zákon č. 268/2014 Sb.) se mění podmínky výdeje a zásilkového výdeje zdravotnických prostředků. Zásilkový výdej bude realizován takto :

 

1.  Zásilkový výdej prostřednictvím e-shopu

Klientovi je lékařem předepsán zdravotnický prostředek na poukaz. Klient navštíví webové stránky Lékárny Hromůvka, Zborovská 1245, 753 22 Hranice (dále jen výdejce), které jsou nedílnou částí webových stránek Nemocnice Hranice a. s..

Zde si zajistí telefonický kontakt na výdejce. Zavolá na uvedené číslo do lékárny a obdrží potřebné informace k zásilkovému výdeji a objedná si příslušný zdravotnický prostředek zásilkovým způsobem. Při tom předá výdejci údaje k doručení (adresa doručení a telefonní kontakt). Potom zašle předepsaný poukaz výdejci (spolu s napsanou zpětnou adresou pro doručení). Přijetím objednávky se rozumí doručení poukazu výdejci. Od data doručení je počítána lhůta pro doručení předepsaného zdravotnického prostředku.

Telefonické číslo na informace a pro objednání zdravotnického prostředku
v pracovní dny od 11.00 hod do 12.00 hod.  
   581 679 323

Prostřednictvím informační služby obdrží od kvalifikované osoby výdejce (farmaceuta, farmaceutického asistenta) nezbytné informace pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydaného  zdravotnického prostředku.

Výdejce klientovi doručí zdravotnický prostředek na zvolenou adresu nejdéle ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky (§ 51 výše uvedeného zákona).

Pokud nebude možné tuto lhůtu dodržet, bude o tom klient informován prostřednictvím informační služby výdejce dříve, než si zdravotnický prostředek objedná.

Nabídka zdravotnických prostředků, které lze objednat prostřednictvím zásilkového výdeje s uvedením jejich cen (úhrada od zdravotní pojišťovny a doplatek pacienta)
a
vyčíslení nákladů spojených se zásilkovým výdejem je k dispozici na Internetových stránkách výdejce.

Náklady na zásilkový výdej činí dopravné 150,- Kč za 1 kus zdravotnického prostředku.

 

2.  Zásilkový výdej prostřednictvím odběrného místa

Klientovi je předepsán lékařem zdravotnický prostředek na poukaz. Klient navštíví odběrné místo výdejce v areálu nemocnice, a to:

1) ortopedická ambulance - 2. NP hlavní budovy nemocnice, Zborovská 1245, 753 22 Hranice

2) chirurgická ambulance - 2. NP hlavní budovy nemocnice, Zborovská 12345, 753 22 Hranice.

3) chirurgická ambulance - 1. NP budovy nemocnice, Jezerská 506, 751 31 Lipník nad Bečvou

4) lůžkové oddělení stanice C - 3. NP hlavní budovy nemocnice, Zborovská 1245, 753 22 Hranice  

Přesnou informaci o umístění odběrného místa obdrží u pultu centrálního příjmu nemocnice Zborovská 1245, 753 22  Hranice.

Na  odběrném místě předá poukaz pracovníkovi odběrného místa. Na místě vyplní „Prohlášení pacienta o výběru odběrného  místa a závaznou objednávku zásilkového výdeje“.

V tomto prohlášení je udána přesná identifikace zvoleného výdejce, objednávka předepsaného zdravotnického prostředku, potvrzení souhlasu o zaslání předepsaného zdravotnického prostředku na adresu odběrného místa.

Výdejce doručí klientovi co nejrychleji, pokud možno ihned, zdravotnický prostředek na adresu odběrného místa.

Klient může i v tomto případě využít informační službu jako při zásilkovém výdeji prostřednictvím e-shopu.

Prostřednictvím této informační služby obdrží od kvalifikovaného pracovníka výdeje (farmaceuta nebo farmaceutického asistenta) nezbytné informace pro správné a bezpečné používání a základní údržbu předepsaného zdravotnického prostředku.

Náklady spojené s výdejem prostřednictvím odběrného místa nejsou pro klienta žádné. Osobní odběr na odběrném místě je zdarma.

 

Reklamace
V případě reklamace předepsaného zdravotnického prostředku má klient možnost vrátit reklamovaný zdravotnický prostředek přímo u výdejce, tj. Lékárny Hromůvka, Zborovská 1245, 753 22 Hranice, nebo na odběrném místě.

 

Upozornění
V souladu s § 1840 zákona č.89/2012 Sb.  občanský zákoník, se na zásilkový výdej zdravotnických prostředků nevztahuje právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů podle § 1829 tohoto zákona, protože předmětem smlouvy je poskytování zdravotní péče.