Důvěra pacientů a jejich spokojenost je stěžejním
měřítkem všech našich činností