Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

Aktuality

Zpět na přehled aktualit

„Regionální odborná konference pro nelékařská povolání“ ( 19.10.2015 )

Nemocnice Hranice si Vás dovoluje pozvat na odbornou regionální konferenci, která  se koná 
ve středu dne 18. listopadu  2015 od  14.00 – 18.30  hodin  
  NA STARÉ STŘELNICI V HRANICÍCH (U VLASÁKA)     

 Program:  
14.00 – 14.30
1. Celková péče o inkontinentního klienta
 Přednášející: Vicianová Renata – stážová sestra firmy ABENA.  

14.30 – 15.00
2. Práce na kardiologické ambulanci, ECHO holter
Přednášející: Sedláčková Hana – ZPBD – kardiologická ambulance Nemocnice Hranice a.s.
Spoluautor: Václavková Jana – ZPBD – kardiologická ambulance Nemocnice Hranice a.s.  

15.00 – 15.30
3. Úskalí poučení pacienta sestrou  
Přednášející:  Tomalová Blanka ZPBD – dětské oddělení Nemocnice Hranice a.s.  

15.30 – 16.00
4. Zpracování operačního materiálu v histologické laboratoři   
Přednášející:  Bc. Buržaková Klára – ZL – Patologicko anatom. odd.  Nemocnice Hranice a. s.  

16.00 – 16.30
5. Kultivační vyšetření hemokultur systémem OXID  
Přednášející:  Žáková Olga – ZL – Odd. klinické mikrobiologie Nemocnice Hranice a.s.
Spoluautor: Eliášová Radka – ZL – Odd. klinické mikrobiologie Nemocnice Hranice a.s.  
  
16.30 – 16.45 Přestávka  

16.45 – 17.00
6. Hojení ran
 
Přednášející: Z. Hajná – reprezentant firmy APOTEX   

17.00 – 17.30
7. Mamograf – úloha screeningu
 
Přednášející: Zaoralová L. DiS., Krátká I. – RA – mamograf Přerov,  Nemocnice Hranice a.s.  

17.30 – 18.00
8. Trendy v hysterektomii
 Přednášející:  Prim. MUDr. B. Skulina – primář gynekologického odd. Nemocnice Hranice a.s.
  
18.00 – 18.30
9. Vyšetřovací a operační rukavice  
Přednášející: Hotařová Ilona – ZPBOD – vrchní sestra operačních sálů Nemocnice Hranice a.s.    

Základní informace  
Konference je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnické asistenty, nutriční terapeuty, zdravotní laboranty a radiologické asistenty.
Dle Vyhlášky č. 321/2008 bude vydáno potvrzení o účasti, s udělením 4 kreditních bodů.  

Konference je zařazena  ČAS, UNIFY a sekcí radiologický asistentů do kreditního systému.  

Prezence
NA STARÉ STŘELNICI, 13.30 – 14.00    

Účastnický poplatek
a)       zaměstnanci Nemocnice Hranice a. s. nehradí
b)       účastníci ostatních zdravotnických zařízení 200,- Kč včetně 21 % DPH    

Platba
a)       v den konání v hotovosti při prezenci
b)       předem na pokladně Nemocnice Hranice a. s. mezi 12-14 hodinou (nutno informovat na přihlášce)
c)       předem bezhotovostním převodem na účet Nemocnice Hranice a. s. (nutno informovat na přihlášce)      
          bank. spojení GE Money Bank, a.s., pobočka Hranice, č. ú. 174-1901804764/0600      
          variabilní symbol: datum narození             
          zpráva pro příjemce:  seminář 18.11.2015    

Závaznou přihlášku (seznam osob: jméno, příjmení, datum narození)  zašlete prosím  do 11.11.2015                 
na kontaktní adresy:  
Nemocnice Hranice a. s.
sekretariát Zborovská 1245,
753 22  Hranice
tel.: 581 679 102             
fax: 581 679 138  

e-mail:  nemocnice@nemocnice-hranice.cz   

Na setkání s Vámi se těší
Bc. Jana Pivovarčíková                                                                                  
náměstkyně pro OP Nemocnice Hranice a.s.