Aktuality

Zpět na přehled aktualit

Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru všeobecná sestra - intenzivní péče

Výběrové řízení na rezidenční místo ( 02.08.2016 )

Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, PSČ 753 22 Hranice - vyhlašuje výběrové řízení na jedno rezidenční místo pro nelékařská povolání na specializační vzdělávání v oboru všeobecná sestra – INTENZIVNÍ PÉČE.

Požadované vzdělání (všeobecná sestra): Ukončené vzdělání SZŠ, VOŠ, VŠ - obor všeobecná sestra, porodní asistentka, registrace MZ - způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dle zákona č. 96/2004 Sb.)

Praxe: 3 roky v oboru
Kritéria pro hodnocení uchazečů jsou požadované vzdělání a praxe
Seznam požadovaných dokladů: (vycházející z vyhlášky č 186/2009 Sb.)
a) Přihláška (příloha č.1 této vyhlášky)
b) osobní dotazník příloha č.2 této vyhlášky)
c) výpis z rejstříku trestů (který nesmí být starší 3 měsíce)
d) doklad o získání odborné způsobilosti (neověřenou kopii)

e) doklad o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud byla získána (neověřenou kopii)
f) lékařský posudek (který nesmí být starší 3 měsíce)
g) přehled odborné praxe.
Uvedené doklady c) a f) nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice Hranice a.s.
 

Termín podání přihlášek do 31.08.2016 na sekretariát ředitele Nemocnice Hranice a.s.,
ul. Zborovská 1245, Hranice 753 22.

 
Další informace Tel.: 581 679 102 (Michaela Sobková, asistentka Nemocnice Hranice a. s.)