Aktuality

Zpět na přehled aktualit

re-Akreditace Nemocnice

Ve dnech 1.-2. 6. 2017 proběhlo v nemocnici re-akreditační šetření auditory Spojené akreditační komise, o.p.s. zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb.
Spojená akreditační komise, o.p.s. ocenila snahu pracovníků a managementu nemocnice o zvyšování kvality poskytované zdravotní péče i bezpečí pacientů účastí v akreditačním procesu.
Na základě tohoto šetření byla Nemocnice Hranice a.s. vyhodnocena jako akreditovaná na období do 1.6. 2020 .