Aktuality

Zpět na přehled aktualit

Výběrové řízení na rezidenční místo pro lékaře na specializační vzdělávání v oboru VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, PSČ 753 22 Hranice - vyhlašuje výběrové řízení na  jedno rezidenční místo pro lékaře na specializační vzdělávání v oboru VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Požadované vzdělání: Ukončené šestileté prezenční studium ve studijním programu vnitřní lékařství (dle zákona č. 95/2004 Sb.)
Kritériem pro hodnocení uchazečů je požadované vzdělání
Seznam požadovaných dokladů: (vycházející z vyhlášky č 186/2009 Sb.):
a) Přihláška (příloha č.1 této vyhlášky)
b) osobní dotazník (příloha č. 2 této vyhlášky)
c) výpis z rejstříku trestů (který nesmí být starší 3 měsíce)
d) doklad o získání odborné způsobilosti (neověřenou kopii)

e) doklad o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud byla získána (neověřenou kopii)
f) lékařský posudek (který nesmí být starší 3 měsíce)
g) přehled odborné praxe.
h) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.
Uvedené doklady c) a f) nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice Hranice a.s.
Termín podání přihlášek do 07.08.2017 na sekretariát ředitele Nemocnice Hranice a.s.,
ul. Zborovská 1245, Hranice 753 22.

Další informace Tel.: 581 679 102 (Michaela Sobková),

                           Email: sobkova@nemocnice-hranice.cz