Aktuality

Zpět na přehled aktualit

Návštěvy pacientů v Nemocnici Hranice

Informace k možnosti návštěv osoby blízké v nemocnici platné od  29.6.2020:

Z důvodu rizika přenosu onemocnění COVID-19 na pacienta v naší nemocnici stále platí omezení návštěv na všech lůžkových odděleních.

V případě závažného zdravotního stavu nebo jeho zhoršení bude umožněna návštěva vždy pouze jedné osobě po předchozí telefonické domluvě s ošetřujícím lékařem, a to v době od 14:00 do 15:30 hodin.

Návštěva vám nebude umožněna při teplotě vyšší jak 37 °C (teplota vám bude změřena) a při podezření na nákazu COVID-19.

Během návštěvy je nutné dodržovat následující hygienická pravidla:

   - před vstupem na oddělení kontaktujte personál a vyčkejte jeho příchodu,

   - mějte nasazenou roušku po celou dobu návštěvy,

   - dezinfikujte si ruce při vstupu a odchodu ze zdravotnického pracoviště.

Další aktualizace pravidel bude zveřejněna k 31.7.2020.

Žádáme vás, abyste respektovali případná další doporučení zdravotnického personálu jednotlivých oddělení.