Aktuality

Zpět na přehled aktualit

Odborná regionální konference pro nelékaře ( 17.2.2014 )

Nemocnice Hranice a.s. si Vás dovoluje pozvat na odbornou regionální konferenci, která se koná
 ve středu dne 09. dubna  2014  od  14.00 – 18.30  hodin
NA STARÉ STŘELNICI V HRANICÍCH (U VLASÁKA)    
„Regionální odborná konference pro nelékařská povolání"

Program:
14.00 – 14.45 1. Odběry a předlaboratorní zacházení se vzorkem Přednášející: prim. MUDr. Mgr. Ctirad Musil, primář OKBH Nemocnice Hranice a. s.
14.45 – 15.15 2. Hemovigilance z pohledu transfuziologa Přednášející: MUDr. Kateřina Vinklárková, lékař HTO  Nemocnice Hranice a. s.   
15.15 – 15.45 3. Problematika ošetřování invazivních vstupů  Přednášející:  Mgr. Hana Hrazdilová, vrchní sestra JIRP Nemocnice Hranice a. s.  
15.45 – 16.15 4. Aplikace krevních derivátů - pochybení   Přednášející:  Bc. Václav Kocián, DiS., ZPBD JIRP  Nemocnice Hranice a. s.  
16.15 – 17.00 5. Novinky v péči o nemocné se stomiemi  Přednášející:  Mgr. N. Kubíková, konzultant v péči o stomie, firma: Lipoelastic  
17.00 – 17.15 Přestávka  
17.15 – 17.45 6. Reprezentant firmy Apotex  Přednášející:  Z. Hajná  
17.45 – 18.15 5. RHB ošetřovatelství  Přednášející:  Mgr. Martina Tůmová, RHB oddělení Nemocnice Hranice a. s.  
18.15 – 18.30 5. Senzomotorická stimulace  Přednášející:  Mgr. Jana Vaculíková, RHB oddělení Nemocnice Hranice a. s.                                  
 
Konference je určena  pro všeobecné sestry, porodní asistentky,  nutriční terapeuty, zdravotní laboranty,farmaceutické asistenty, radiologické asistenty, fyzioterapeuty a ergoterapeuty.  
Dle Vyhlášky č. 321/2008 bude vydáno potvrzení o účasti, s udělením 4 kreditních bodů.
Konference je zařazena  ČAS, ČAE a UNIFY do kreditního systému.  
Prezence NA STARÉ STŘELNICI, 13,30– 14,00  

 
 Účastnický poplatek
a)     zaměstnanci Nemocnice Hranice a. s. nehradí
b)     účastníci ostatních zdravotnických zařízení 200,- Kč včetně 21 % DPH  

 Platba
a)     v den konání v hotovosti při prezenci
b)     předem na pokladně Nemocnice Hranice a. s. mezi 12-14 hodinou (nutno informovat na přihlášce)
c)     předem bezhotovostním převodem na účet Nemocnice Hranice a. s. (nutno informovat na přihlášce)
        Bank. spojení GE Money Bank, a.s., pobočka Hranice, č. ú. 174-1901804-764/0600      
        variabilní symbol: datum narození             zpráva pro příjemce:  seminář 09.04.2014    

Závaznou přihlášku (seznam osob: jméno, příjmení, datum narození)  zašlete prosím  do 01.04.2014                 
na kontaktní adresy:  
Nemocnice Hranice a. s.
sekretariát
Zborovská 1245, 753 22 
Hranice tel.: 581 679 102, 171     
fax: 581 679 138
e-mail:  nemocnice@nemocnice-hranice.cz  
Na setkání s Vámi se těší
 
V Hranicích dne 13.02.2014   
                                                     
Bc. Jana Pivovarčíková                                                                                   
náměstkyně pro OP Nemocnice Hranice a.s.      

Přílohy:
Zpět na výpis aktualit

 Základní informace