Aktuality

Zpět na přehled aktualit

ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA AKREDITACE ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE ( 12.5.2014 )

Na základě dozorového auditu ČIA, o.p.s., jehož předmětem bylo posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO 15189:2007, který proběhl v Nemocnici Hranice a.s. ve dnech 2. a 3. dubna 2014 a následně po zjištění, že Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice je nadále odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace, vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. OSVĚDČENÍ  O  AKREDITACI s platností do 7.3. 2015.

Předmětem akreditace Zdravotnické laboratoře nemocnice Hranice je vyšetřování v oborech hematologie, klinické biochemie, nukleární medicíny, lékařské mikrobiologie, histopatologie a cytopatologie v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení o akreditaci a dostupném na internetových stránkách ČIA, o.p.s. ( http://www.cai.cz/ . . => . .http://www.cai.cz/Subjekt.aspx?ID=10972  . . => . . http://www.cai.cz/Download.ashx?Type=Appendix&ID=10344 )