Aktuality

Zpět na přehled aktualit

ÚSPĚŠNÁ RE-AKREDITACE NEMOCNICE HRANICE A.S. ( 8.7.2014 )

Ve dnech 26. - 27. června 2014 proběhlo v naší nemocnici akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové i ambulantní péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. 

Na základě zmíněného akreditačního šetření, provedeného auditory Spojené akreditační komise, o.p.s.,  byly naplněny podmínky akreditace a Nemocnice Hranice a.s. byla vyhodnocena jako akreditovaná.

Zaměstnancům nemocnice se tak opakovaně podařilo obhájit kvalitu a bezpečí poskytované léčebné a ošetřovatelské péče, zachovat statut akreditovaného pracoviště a získat Certifikát o udělení akreditace s platností do 26.6. 2017

Spojená akreditační komise, o.p.s. ocenila snahu pracovníků a managementu nemocnice o zvyšování kvality péče i bezpečí pacientů účastí v akreditačním procesu