Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

Aktuality

Zpět na přehled aktualit

ÚSPĚŠNÁ OBHAJOBA AKREDITACE ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE ( 11.3.2015 )

Na základě re-akreditačního auditu ČIA, o.p.s., jehož předmětem bylo posouzení splnění akreditačních požadavků podle normy ČSN EN ISO 15189:2013, který proběhl v Nemocnici Hranice a.s. ve dnech 4. až 11. února 2015 a následně po zjištění, že Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice je nadále odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace, vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s.OSVĚDČENÍ  O  AKREDITACI s platností do 2.3. 2020 .

Předmětem akreditace Zdravotnické laboratoře nemocnice Hranice jsou vyšetřování v odbornostech hematologie, imunohematologie, transfuzní služba, klinická biochemie včetně sdílených vyšetření, lékařská mikrobiologie, histopatologie a cytopatologie vymezená v příloze tohoto osvědčení o akreditaci , dostupné na internetových stránkách ČIA, o.p.s. ( http://www.cai.cz/ ) . => . ( http://www.cai.cz/subjekty/Subjekt.aspx?ID=10972 ) . => . (http://www.cai.cz/Download.ashx?Type=Appendix&ID=10344 ) .