Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

Aktuality

Zpět na přehled aktualit

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO - NELÉKAŘI - VŠEOBECNÁ SESTRA - INTENZIVNÍ PÉČE ( 9.7.2015 )

 

 

Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, PSČ 753 22 Hranice - vyhlašuje výběrové řízení na jedno rezidenční místo pro nelékařská povolání na specializační vzdělávání v oboru všeobecná sestra – INTENZIVNÍ PÉČE.Požadované vzdělání (všeobecná sestra): Ukončené vzdělání SZŠ, VOŠ, VŠ - obor všeobecná sestra, porodní asistentka, registrace MZ - způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dle zákona č. 96/2004 Sb.)

Praxe: 3 roky v oboru

Kritéria pro hodnocení uchazečů jsou požadované vzdělání a praxe

Seznam požadovaných dokladů: (vycházející z vyhlášky č 186/2009 Sb.)
a) Přihláška (příloha č.1 této vyhlášky)
b) osobní dotazník příloha č.2 této vyhlášky)
c) výpis z rejstříku trestů (který nesmí být starší 3 měsíce)
d) doklad o získání odborné způsobilosti (neověřenou kopii)e) doklad o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud byla získána (neověřenou kopii)
f) lékařský posudek (který nesmí být starší 3 měsíce)
g) přehled odborné praxe.
Uvedené doklady c) a f) nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice Hranice a.s.
f) lékařský posudek (který nesmí být starší 3 měsíce)
g) přehled odborné praxe.
Uvedené doklady c) a f) nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice Hranice a.s.

Termín podání přihlášek do 17.08.2015 na sekretariát ředitele Nemocnice Hranice a.s., 
ul. Zborovská 1245, Hranice 753 22.
 
Další informace Tel.: 581 679 102 (Bc. Vendula Zajoncová, asistentka Nemocnice Hranice a. s.)