Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Primář:   MUDr. Petr Tomančák   (581 679 249)

Vrchní sestra:   Bc. Andrea Doležalová   (581 679 244), e-mail: dolezalova@nemocnice-hranice.cz

Telefon oddělení:   (581 679 248)

 

 

Anesteziologicko resuscitační oddělení Nemocnice Hranice a.s. zajišťuje odbornou péči o nemocné v kritickém stavu a anesteziologickou činnost při operačních a bolestivých diagnostických výkonech.  Na ARO jsou hospitalizováni pacienti po závažných úrazech  mozku, hrudníku, břicha a končetin,  dále pacienti se selhávajícími životními  funkcemi po mozkových příhodách, po oživování - KPCR, po náročných  operačních výkonech, otravách a jiných závažných, život ohrožujících stavech. Mobilní resuscitační tým našich lékařů a sester zajišťuje urgentní péči a KPCR při náhlém zhoršení zdravotního stavu pacientů v areálu Nemocnice Hranice a.s.. Významná je i konziliární činnost lékařů ARO a to, jak při přípravě  nemocných k  náročným operačním výkonům, tak  v  koordinaci intenzivní péče v naší nemocnici.  Oddělení disponuje čtyřmi,  plně vybavenými resuscitačními lůžky  a  dvěmi  lůžky pro pacienty po náročných operačních výkonech. Průměrně  je na ARO  hospitalizováno  kolem 250 pacientů ročně.  Našimi anesteziology je za rok provedeno  více jak 2500 celkových a lokálních anestézií. Zajišťujeme anestézii pro oddělení všeobecné chirurgie, plastické chirurgie, gynekologie, ortopedie, ORL a také pro pacienty dětského oddělení při nepříjemných diagnostických výkonech. Oddělení a operační sály jsou vybaveny moderními monitory, ventilátory a anesteziologickou technikou od firmy Dräger,  disponujeme  „umělou ledvinou“ multiFiltrate od firmy Fresenius.  Na oddělení pracuje nutriční specialista. Spolupracujeme rovněž  se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého  kraje - mnozí z našich lékařů  se podílejí v mimopracovní době na výjezdech RLP. V současné době na Anesteziologicko resuscitačním oddělení pracuje  tým osmi, plně erudovaných lékařů a dvaceti sedmi sester. ARO prošlo úspěšně procesem odborné akreditace.