Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

INTERNÍ ODDĚLENÍ

Primář:   MUDr. Pavel Přibyl   (581 679 380)

Vrchní sestra:   Bc. Martina Frydryšková   (581 679 168), e-mail: frydryskova@nemocnice-hranice.cz

Telefon oddělení:   (581 679 236)

 

 

Interní oddělení je jednou ze stěžejních součásti hranické nemocnice od jejího založení.Za uplynulé desítky let zde pracovalo mnoho vynikajících lékařů, z nichž je potřeba vzpomenout zvláště dlouholetého přednostu odd. doc. MUDr. Stanislava Kuthana, který patřil k průkopníkům nových diagnostických metod v gastroenterologii v celoevropském měřítku. Současný kolektiv lékařů a sester se snaží na skvělou práci svých předchůdců navazovat. V nynější době disponuje interní oddělení 45 lůžky, z nich 4 tvoří jednotku intenzivní péče , kde jsou za pomoci moderní monitorovací a léčebné techniky ošetřováni především pacienti s akutními formami kardiovaskulárních, respiračních, gastrointestinálních a metabolických chorob. Na JIP navazuje 8-lůžkové oddělení intermediární péče. Většina pokojů je 1-3 lůžkových a disponuje vlastním sociálním zařízením. K  internímu oddělení patří i ambulantní provoz, jehož největší součástí je kardiologická ambulance zajišťující kromě běžných ambulantních vyšetření celé spektrum neinvazivních kardiologických diagnostických metod ( především transtorakální a transesofageální echokardiografie, zátěžové testy, EKG a tlakové holterovské monitorace a další metody) pro pacienty nejen z našeho spádového území. V ambulantním traktu interní oddělení velmi úzce spolupracuje s oddělením akutního příjmu, se kterým je prostorově i personálně propojeno, a se samostatným gastroenterologickým oddělením. Naše pracoviště je držitelem akreditace ministerstva zdravotnictví pro specializační vzdělávání  v oboru vnitřního lékařství a intenzivní medicíny.

 

 

⇒ Interní ambulance