Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

Zdravotnická labolatoř

Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice

je samostatnou organizační jednotkou nemocnice, v jejímž čele stojí vedoucí zdravotnické laboratoře, a sestává ze tří začleněných pracovišť :

oddělení klinické biochemie a hematologie

oddělení klinické mikrobiologie

oddělení patologické anatomie

 

Aktuální identifikační údaje zdravotnické laboratoře jsou následující :

Název organizace

Nemocnice Hranice a.s.

Statutární zástupce organizace

Ing. Jan Ščotka

Ředitel nemocnice

MUDr. Eduard Sohlich, MBA, pověřený statutárním zástupcem

Adresa

Zborovská 1245, 753 22, Hranice

Identifikační údaje

IČO 47677406     DIČ 47677406

Telefon

+420 581 679 111

Fax

+420 581 679 138

Email

nemocnice@nemocnice-hranice.cz

Web

www.nemocnice-hranice.cz

Název oddělení

Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice

Vedoucí ZL

MUDr. Eduard Sohlich, MBA

Zástupce vedoucího ZL

MUDr. Jarmila Živná

Manažer kvality ZL

Ing. Eduard Sohlich   +420 606 486 187

 

Na základě re-akreditačního auditu ČIA, o.p.s., jehož předmětem bylo posouzení splnění akreditačních požadavků podle normy ČSN EN ISO 15189:2013, který proběhl v Nemocnici Hranice a.s. ve dnech 4. až 11. února 2015 a následně po zjištění, že Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice je nadále odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace, vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. OSVĚDČENÍ  O  AKREDITACI s platností do 2.3. 2020 .


Předmětem akreditace Zdravotnické laboratoře nemocnice Hranice jsou vyšetřování v odbornostech hematologie, imunohematologie, transfuzní služba, klinická biochemie včetně sdílených vyšetření, lékařská mikrobiologie, histopatologie a cytopatologie vymezená v příloze tohoto osvědčení o akreditaci , dostupné na internetových stránkách ČIA, o.p.s. ( http://www.cai.cz/ ) . => . ( http://www.cai.cz/subjekty/Subjekt.aspx?ID=10972 ) . => . ( http://www.cai.cz/Download.ashx?Type=Appendix&ID=10344 ) .

 

PŘÍLOHY

Příručka kvality zdravotnické laboratoře

Laboratorní příručka zdravotnické laboratoře

Metodiky pro odběr biologického materiálu - OKBH - úsek hematologie a imunohematologie

Metodiky pro odběr biologického materiálu - OKBH - úsek klinické biochemie

Metodiky pro odběr biologického materiálu - OKM

Metodiky pro odběr biologického materiálu - PAT