Lůžková oddělení

Lůžkovou péči v nemocnici zajišťuje osm (8) oborů :

chirurgie
plastická chirurgie
gynekologie
ARO
interna
infekční oddělení
pediatrie
oddělení následné a paliativní péče

a tyto obory zabezpečují i nepřetržitou ambulantní péči.