Lůžková oddělení

Lůžkovou péči v nemocnici zajišťuje sedm (7) oborů :

chirurgie
plastická chirurgie
gynekologie
ARO
interna
pediatrie
oddělení následné a paliativní péče

a tyto obory zabezpečují i nepřetržitou ambulantní péči.