Ostatní pracoviště

Účinnou podporu poskytování včasné a odpovídající péče o pacienty zajišťuje systém technického zabezpečení provozu nemocnice a síť komplementární péče.