Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Primář:   MUDr. Zdenko Dragoun   (581 679 266)

Vrchní sestra:   Bc. Veronika Abrahámková   (581 679 262), e-mail: abrahamkova@nemocnice-hranice.cz

Telefon oddělení:   (581 679 223)

 

 

Samostatné oddělení pracuje v naší nemocnici od roku 1945 a patří k jejím základním oborům. Gynekologie a porodnictví stejně jako celé zdravotnictví prodělalo obrovský vývoj.V posledních letech docházelo v celé republice k poklesu porodnosti a naše nemocnice se spádem asi 60 000 obyvatel se potýkala s úbytkem porodů. Proto musela nemocnice situaci řešit. Po dohodě s městy ve spádové oblasti a se souhlasem s vedením krejského úřadu bylo porodní oddělení k 1.1.04 zrušeno s tím,že nadále bude v naší nemocnici provozováno gynekologické oddělení specializované na operativu. Naše oddělení je zaměřeno na řešení širokého spektra benigních patologií s implementací nejnovějších poznatků získaných na stážích a domácích i zahraničních kongresech. Soustředíme se hlavně na miniinvazivní operativu s důrazem na laparoskopii., kde používáme moderní typy koagulací – plasmakinetika nebo harmonický UZ. Rozšířili jsme portfolio technik hysterektomií o totální laparoskopickou hysterektomii a supracervikální laparoskopickou hysterektomii, které ve světě zažívají velkou renesanci. U pacientek podstupujících hysterektomii doporučujeme i odstranění vejcovodů dle doporučení ESGE v rámci prevence rakoviny vaječníků. Laparoskopicky provádíme myomektomie. U pacientek operovaných v rámci vyšetřovacího algoritmu sterility provádíme HSK(Versascope)+miniLSK(bez potřeby sutury)+chromopertubaci, kde v případě zjištění patologie tuto hned řešíme v průběhu jedné operace (resekce peritonea s endometriozou, adheziolýza,..). Nadále řešíme stresovou inkontinenci TOT operací. Diagnostiku provádíme moderním urodynamickým přístrojem v jedné z našich ambulanci. U poruch pánevního dna provádíme: vaginální operativu (sakrospinální kolpofixace - BSC - mesh, plastiky poševní) a laparoskopickou operativu (LSK sakrokolpopexe a pektopexe). U operací se zvýšeným rizikem následné tvorby srůstů si pacientka může zakoupit antiadhezivní prostředek 4dryfield.Samozřejmostí je provádění "menších" výkonů – biopsie,LEEP,HSK(diagnostická i operační),UPT.Doba hospitalizace je u "menších" výkonů jeden den, pacientky po hysterektomii propouštíme většinou 3.pooperační den.Uvědomujeme si, že operace je pro pacientku stresová situace, kterou se jí snažíme pomoct zvládnout individuálním přístupem s dostačujícím rozsahem poučení o plánovaném výkonu, ve vlídném prostředí, v neposlední řadě příjemným vystupováním celého personálu. Naší snahou je spokojenost pacientky i odesílajícího gynekologa.V oblasti diagnostiky a léčby neplodnosti oddělení úzce spolupracuje s IVF centry v Olomouci, ve Zlíně i v Brně. Nedílnou součástí oddělení jsou i ambulantní pracoviště včetně specializovaných poraden.
Pro větší dostupnost odborné péče v Lipníku nad Bečvou a jeho okolí provozuje naše nemocnice gynekologickou ambulanci i v tomto městě v areálu nemocnice Lipník n.B. Naši gynekologové působí na ambulancích i v Bystřici p.H.,Velké Bystřici a v Přerově. Během jednoho roku je na gynekologickém oddělení hospitalizováno průměrně 1 300 pacientek, u kterých je provedeno na 700 gynekologických operací. V našich ambulancích je ročně ošetřeno 16 000 pacientek. Moderní vybavení oddělení doplňují celkem 4 moderní UZV přístroje umístěné na oddělení i všech ambulancích. Odbornou péči našim pacientkám poskytuje 5 specializovaných lékařů. Pracoviště úzce spolupracuje s okolními privátními gynekology, kteří v nemocnici operují.

 

 

⇒ Gynekologické ambulance - Hranice

⇒ Gynekologická ambulance - Lipník nad Bečvou