Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

HEMATOLOGICKO - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Primář:   MUDr. Kateřina Vinklárková   (581 679 358)

Lékař:   MUDr. Jarmila  Živná   (581 679 347)

Vedoucí zdravotní laborantka:   Mgr. Alice Javorková (581 679 341), e-mail: javorkova@nemocnice-hranice.cz
 

 

V hranické nemocnici  byl zahájen provoz  hematologicko-transfúzního oddělení v roce 1955. Za dobu své existence prošel obor dynamickým vývojem, který se dotkl jak části transfúzní-dárcovské, tak části hematologické a to laboratorní i ambulantní. 

Transfúzní  část  se zaměřuje  na práci odběrového střediska, kde je krev dárcům odebírána a ke zpracování je týž den transportována do zpracovatelského centra  TO FN Olomouc.Zpět jsou vraceny krevní konzervy, které mají využití v léčebně preventivní péči o pacienty naší spádové oblasti. Část krve je pak ponechána pro ty, kteří jsou  hospitalizováni a léčeni ve  FN jako nejbližším  specializovaném centru .V Nemocnici Hranice a.s.  je zřízena krevní banka, která  je povinna mít dostatečnou zásobu krve, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života  hospitalizovaných pacientů. 

Hematologická část  se zabývá péčí o ambulantní pacienty s krevními chorobami, pacienty s poruchami krevní srážlivosti a ty, kteří  mají  nasazenou dlouhodobou antikoagulační léčbu jako prevenci tromboembolické nemoci. 

Nedílnou součástí HTO je laboratorní část, poskytující  vyšetření hematologické, hemokoagulační a imunohematologické.  

Péči o pacienty a dárce krve zajišťují  lékaři se specializací v oboru hematologie a transfúzní služba,  laborantky a sestry rovněž specializované v tomto oboru.  

 

ORDINAČNÍ  HODINY

            ZDE