Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE

Primář:   Mgr. Dagmar Lačná  (581 679 287), e-mail: lacna@nemocnice-hranice.cz

analytik OKBH: Mgr. Petra Ošmerová (581 679 281), e-mail: osmerova@nemocnice-hranice.cz

lékař OKBH: Mgr. MUDr. Ctirad Musil (581 679 293), e-mail: musil@nemocnice-hranice.cz

Vedoucí zdravotní laborantka:   Mgr. Alice Javorková (581 679 341), e-mail: javorkova@nemocnice-hranice.cz

 

Úsek  klinické  biochemie

Biochemická laboratoř pracuje v nemocnici od roku 1951 jako součást interního oddělení a jako samostatné oddělení funguje od roku 1964.
V současné době je naše oddělení technicky velice dobře zabezpečeno. Je vybaveno dvěma automatickými biochemickými analyzátory, přístrojem k vyšetření acidobazické rovnováhy, plamenným fotometrem k vyšetření iontů, osmometrem (podílí se na zajištění neodkladné péče o pacienty), elektroforetickým přístrojem pro kvantitativní hodnocení elektroforézy plasmatických bílkovin. Mimo biochemická vyšetření jsou na oddělení prováděna na speciálních automatických analyzátorech imunochemická vyšetření.
Naše pracoviště je také zapojeno do externího systému kontroly kvality pro biochemické i imunochemické parametry. Získaným osvědčením garantujeme správnost vydávaných výsledků.
Ročně je na našem oddělení provedeno průměrně 540 000 vyšetření, z tohoto počtu je provedeno 35% pro hospitalizované pacienty a 65% pro pacienty ambulantní. Oddělení totiž zajišťuje vyšetřování i pro terénní lékaře našeho spádového území.
Odbornou činnost oddělení zajišťují 2 vysokoškolští pracovníci se specializací v oboru biochemie a 6 zdravotních laborantek, které zajišťují i nepřetržité pohotovostní služby. 

 

Úsek  hematologie

Hematologická laboratoř poskytuje  vyšetření hematologické, hemokoagulační a imunohematologické.
V laboratořích využíváme velmi kvalitních analyzátorů, které nám umožňují vyšetření krevních obrazů, jednotlivých testů krevního srážení a přetransfuzní vyšetření včetně vyšetření protilátek u pacientů a těhotných žen. Provádíme morfologická vyšetření nátěrů krve a kostní dřeně a některých tělních tekutin.