Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

ODDĚLENÍ PATOLOGICKÉ ANATOMIE

Primář:   MUDr. Petr Blasch   (581 679 415)

Vedoucí zdravotní laborantka:   Pavlína Rubešová, DiS. (581 679 435), e-mail: rubesova@nemocnice-hranice.cz

 


Oddělení má poměrně krátkou historii, neboť komplexní činnost pro klinické obory začíná poskytovat až od roku 1992 Oddělení se skládá z pitevní části a z laboratorní části, umožňující mikroskopická vyšetřování tkání.V nekroptickém provoze provádíme pitvy a další následná vyšetření (mikroskopická, bakteriologická, atd.) Při bioptických vyšetřeních hodnotíme tkáně a orgány odejmuté z živého těla.. Vyšetřují se všechny odejmuté tkáně, protože ne všechny chorobné procesy lze zhodnotit makroskopicky.

Cytologický vyšetření představují vyšetření jednotlivých buněk a jsou pro pacienta málo zatěžující. Laboratorní část je technickým vybavením schopna zpracovávat veškerý nekropický, bioptický i cytologický materiál z ostatních oddělení a napomáhat tak diagnostickému procesu. Oddělení prošlo v nedávné době stavebními úpravami jak laboratorní, tak pitevní části. Ročně je na oddělení provedeno průměrně 50 pitev a 28 000 mikroskopických vyšetření. Odbornou činnost zajišťuje 1 lékař s II. atestací patologické anatomie a 3 zdravotní laborantky.