Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ A PALIATIVNÍ PÉČE

Primář:   MUDr. Aleš Kuča   (581 679 230)

Vrchní sestra lůžkové stanice A:   Vendula Plesníková  (581 679 274)
e-mail: plesnikova@nemocnice-hranice.cz

Vrchní sestra lůžkové stanice D:   Martina Novosadová  (581 679 268)
e-mail: novosadova@nemocnice-hranice.cz

 

Návštěvní doba na stanicích A a D je od 14 do 16 hodin.

 

Oddělení následné a paliativní péče (ONP) je součástí naší nemocnice od roku 1991, dříve jako LDN . Je umístěno v hlavní budově nemocnice a disponuje třemi lůžkovými stanicemi s celkovou kapacitou 90 lůžek. Toto oddělení pečuje o pacienty po operacích, úrazech, náhlých mozkových příhodách a po akutních srdečních a plícních onemocněních. Probíhá zde rehabilitace a rekonvalescence těchto pacientů. Součástí činnosti oddělení je i paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu chronických chorob a zhoubných nádorových onemocnění, jakož i péče o dlouhodobě nemocné.

Oddělení má k dispozici potřebné technické zázemí (RTG, EKG, UZV, CT, laboratorní provozy), je vybaveno antidekubitálními a rehabilitačními prostředky.  Vysoké fyzické a psychické nároky na zdravotnický personál jsou specifikou tohoto oddělení.

Odbornou péči o pacienty zajišťují lékaři specializovní v oboru gerontologie - geriatrie, paliativní medicíny, chirurgie, interny, neurologie, odborně vzdělané sestry a rehabilitační pracovnice. Oddělení je akreditováno ministerstvem zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání v oboru gerontologie a geriatrie.

V rámci tohoto pracoviště funguje geriatrická ambulance a ambulance paliativní péče.

Ročně je na oddělení hospitalizováno průměrně asi 1000 pacientů.

Přijetí pacienta na oddělení je realizováno po předchozí domluvě, prostřednictvím shora uvedených ambulancí, prostřednictvím akutního příjmu/interní ambulance nemocnice nebo plánovaně na základě formuláře .