Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

SIS TERAPIE

Telefonický kontakt : 581 679 470

Ordinační doba : Individuální - dle dohody

SIS  terapie  (Super Induktiv System)  je plánovaný, neinvazivní terapeutický výkon na přístroji BTL – 6000 Super Induktiv System, který vytváří elektromagnetické pole, které ovlivňuje svalovou a nervovou tkáň.

Systém je indikován u poruch muskuloskeletálního aparátu (svalové a kosterní soustavy), nervového systému a k ošetření měkkých tkání.

Indikující pracoviště : Neurologická ambulance , Ortopedická ambulance , Chirurgická ambulance , Ambulance plastické chirurgie

Před výkonem indikující lékař pacienta řádně poučí a pacient podepíše Informovaný souhlas s provedením tohoto výkonu, který je součástí Žádanky na terapii.

Výkon SIS terapie NENÍ hrazen ze zdravotního pojištění.

Ceník SIS terapie