Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

Primář:   MUDr. Jan Smýkal   (581 679 381)

Vrchní sestra:   Irena Šnajdárková   (581 679 255) e-mail: irenasnajdarkova@seznam.cz

Telefon oddělení:   (581 679 255)

 

 

Péče o infekční nemocné začala v naší nemocnici fungovat v roce 1941 a do současnosti se charakter péče i prostředí, ve kterém je poskytována výrazně změnil. Rekonstrukce oddělení v roce 1988 přinesla sice nižší počet lůžek, ale zvýšila komfort pacientů a zlepšila využití lůžkového fondu. Pokoje nemocných jsou vybaveny samostatným sociálním zázemím a splňují tak veškeré předpisy pro infekčně nemocné pacienty.
Kromě lůžkové části pracuje v rámci infekčního oddělení i ambulance, kde jsou sledováni pacienti po hospitalizaci, dokud není onemocnění doléčeno. V rámci ambulance provádíme také konzultace pro lůžková oddělení nemocnice a pro obvodní lékaře. Ambulantní léčba je také velmi důležitá i proto, že díky moderním antibiotikům můžeme velkou část infekčně nemocných léčit pouze ambulantně a hospitalizovat pouze závažné případy. V ambulantní části také provádíme očkování proti infekčním chorobám, preventivní očkování před cestami do zahraničí a jsme centrem pro očkování proti vzteklině. Dále zde provádíme dispenzarizaci všech infekčních onemocnění a léčbu chronických virových hepatitid interferonem.
Svým významem překračuje infekční oddělení hranice přerovského okresu a odbornou péčí pokrývá spádové území 400 000 obyvatel, které zasahuje do sousedních okresů. Na oddělení je ročně hospitalizováno 800 pacientů a 4 000 pacientů je ošetřováno ambulantně.

Na oddělení nyní můžeme přijímat pacienty s větším množstvím různých chorob, protože jsou dokonale izolováni. I při menším počtu lůžek jsou tato lépe využita.

 

 

⇒ Infekční ambulance