Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

REHABILITACE

Primář:   MUDr. Ivana Skulinová (581 679 376)

Vedoucí fyzioterapeut:   Mgr. David Hýžďal   (581 679 392),     e-mail: hyzdal@nemocnice-hranice.cz

Objednání:  

Hranice (581 679 393) - objednání nejlépe osobně na oddělení se žádankou od praktického nebo odborného lékaře v době: Po - Pá od 6:30 do 14:30 hod. (případně telefonicky)

Lipník n/B (581 727 218) - objednání nejlépe osobně na oddělení se žádankou od praktického nebo odborného lékaře v době: Út, St, Čt od 6:30 do 14:30 hod. (případně telefonicky)

rehabilitace@nemocnice-hranice.cz

 

 

Rehabilitační oddělení je součástí Nemocnice Hranice od roku 1955. Provoz je v současnosti rozdělen na dvě pracoviště - Hranice a Lipník nad Bečvou. Největší zastoupení mezi diagnózami mají poruchy pohybového ústrojí, poúrazové stavy a neurologická onemocnění. 

Komplexní rehabilitační péči o pacienty zajišťují dvě lékařky s atestací v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny.

- MUDr. Anna Horová - RHB ambulance Lipník nad Bečvou

- MUDr. Ivana Skulinová - RHB ambulance Hranice

Samotné výkony provádí tým fyzioterapeutů a zdravotních sester. 

Pracoviště v Lipníku nad Bečvou zajišťují dva fyzioterapeuti, jeden ergoterapeut a jedna zdravotní sestra.Rehabilitační oddělení poskytuje celou šíři komplexní léčby:


INDIVIDUÁLNÍ  TERAPIE

 • individuální léčebná tělesná výchova
 • skupinová léčebná tělesná výchova (skoliózy, vertebrogenní potíže, bolesti kolenních kloubů a další)
 • Vojtova reflexní lokomoce
 • Bobath koncept pro dospělé
 • PNF (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
 • McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie
 • léčba funkční ženské sterility dle Mojžíšové
 • manuální lymfdrenáž
 • reflexní masáž
 • měkké techniky
 • mobilizace kloubů
 • manipulace kloubů
 • míčkování
 • kinesiotapig
 • respirační fyzioterapie
 • ergoterapie
 • cvičení na rehabilitačních míčích a overballech
 • senzomotorika
 • cvičení s Thera-bandy
 • DNS - Dynamická Neuromuskulární Stabilizace
 • BPP - Bazální posturální programy
 • ACT - akrální koaktivační terapie

 

VODOLÉČBA

 • parafínové zábaly
 • vířivé koupele končetin a celotělové koupele
 • přísadové koupele

 

ELEKTROLÉČBA

 • elektroterapie (galvanoterapie, diadynamické proudy, elektrostimulační proudy, TENS a další)
 • ultrasonoterapie
 • magnetoterapie
 • rebox

 

 

ORDINAČNÍ  HODINY


Rehabilitační oddělení Hranice, Zborovská 1245 

Pouze pro předem objednané po osobní či telefonické domluvě na čísle 581 679 393

               Ordinační hodiny                                   
PO           7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00    (pro zvané)
ÚT           7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00    (pro zvané)             
ST           7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00    (pro zvané)
ČT           7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00    (pro zvané)
PÁ           7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00    (pro zvané)


Provozní doba rehabilitačního oddělení: 5:30 – 15:00
Provozní doba na elektroléčbě: 6:00 – 14:30 


Rehabilitační oddělení Lipník nad Bečvou, Jezerská 506 . . . . . NALEZNETE  ZDE

 

 

INFORMACE  PRO  PACIENTY  A  ODESÍLAJÍCÍ  LÉKAŘE

 • k zahájení léčby na našem oddělení je potřeba žádanka od praktického nebo odborného lékaře (poukaz na vyšetření/ošetření FT) dle diagnózy pacienta
 • k manuálním lymfodrenážím nutná dle rozhodnutí pojišťovny žádanka od odborného lékaře - onkologa nebo kožního lékaře
 • poté je třeba se objednat osobně nebo telefonicky na vstupní vyšetření lékařem (viz výše)
 • při vstupním vyšetření budou stanoveny lékařem léčebné procedury, které vám načasuje sestra v evidenci
 • pokud je odesílajícím lékařem stanovena konkrétní fyzikální léčba, není nutné vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem, procedury jsou aplikovány po domluvě se setrou v evidenci
 • rehabilitace probíhá v intervalech po – st - pá nebo út – čt
 • pokud pacient 2x nedorazí na terapii bez telefonické omluvy, je rehabilitace ukončena

Kromě služeb hrazených zdravotními pojišťovnami poskytujeme i služby za přímou úhradu bez žádanky (parafín, kinesiotaping) 

Kompletní ceník a seznam nabízených služeb je k dispozici v evidenci našeho oddělení a také ZDE .

 

 

DOPORUČENÍ  PRO  PACIENTY

Na rehabilitaci si noste přezůvky či návleky, ručník (podložka pod hlavu), cvičební úbor.Osobní věci si můžete uzamknout v šatně do skříňky. 

Další dotazy vám zodpoví osobně nebo telefonicky zdravotnický personál.