Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Primář:   MUDr. Alena Jelínková   (581 679 181)

Vedoucí radiologický asistent:   Bc. Veronika Číhalová (581 679 180), e-mail: cihalova@nemocnice-hranice.cz

OBJEDNÁVKY   UZV:   (581 679 187)

OBJEDNÁVKY    CT:    (581 679 494)

 

Vyšetření pacienta s využitím rtg záření bylo v naší nemocnici možné od jejího vzniku, avšak samostatné oddělení vedené odborným lékařem zde funguje od roku 1965. V roce 1999 bylo vybudováno zcela nové oddělení, které je umístěno v přízemí hlavní nemocniční budovy v blízkosti nepřetržitých ambulantních provozů a pracovišť intenzívní péče. Moderní oddělení splňuje přísné požadavky radiační hygieny, je vybaveno potřebnou technikou pro skiagrafická i skiaskopická vyšetřování, zařízením pro digitalizaci rtg obrazu, které snižuje zátěž rtg zářením i spotřebu materiálu. Proces zpracovávání rtg snímků je na oddělení zcela automatizován. Oddělení také disponuje třemi moderními ultrazvukovými přístroji s barevným doplerem. Detašované pracoviště pro skiagrafická vyšetřování je umístěno v Lipníku nad Bečvou. Toto pracoviště je rovněž upraveno v souladu se zásadami radiační hygieny a slouží pro odborné ambulance. Dalším odloučeným pracovištěm je akreditované mamodiagnostické centrum v Přerově, které jako jediné v okolí slouží k diagnostice onemocnění ženského prsu (mammografem i ultrazvukovým přístrojem) včetně provádění mamárního screeningového programu. Pracoviště je samostatným primariátem. Toto pracoviště se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech na ulici Dr.Skaláka v centru města Přerova. Jsou zde instalovány dva mamografické přístroje, pracující v režimu přímé digitalizace obrazu, sloužící k prostorovému zaměření nehmatných nálezů v prsu. Všechna pracoviště jsou personálně propojena a úzce spolupracují. K 1.10.2005 byl v nemocnici Hranice v prostorách RDG oddělení instalován nový moderní CT vyšetřovací přístroj, který bude významným přínosem pro poacienty nemocnice a blízkého okolí. Na našem oddělení je ročně provedeno 40 000 vyšetření, z toho 7 000 sonografických vyšetření. V mamodiagnostickém centru je prováděno kolem 8 000 mamografií a sonografií prsu za rok. Odbornou péči o pacienty zajišťují 6 lékařů s II. atestací v oboru radiodiagnostiky.