Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

DOMÁCÍ PÉČE

Vrchní sestra:   Mgr. Hana Duchoňová   (581 679 134), e-mail: duchonova24@seznam.cz

Telefonické objednání:   (581 679 483)

 

 

Domácí ošetřovatelská péče navazuje na ústavní péči a nabízí základní a speciální ošetřovatelské služby pacientům propuštěným z nemocničního léčení a nemocným v domácím ošetřování. Jsou to služby na odborné úrovni poskytované kvalifikovanými zdravotními sestrami.

 

SPEKTRUM  POSKYTOVANÉ  PÉČE

  • Podávání léků, aplikace injekcí
  • Aplikace inzulínu, zacvičování aplikace inzulínu
  • Odběry biologického materiálu
  • Kontroly krevního tlaku
  • Péče o permanentní katetry
  • Péče o stomie
  • Převazy bércových vředů
  • Prevence a péče o dekubity
  • Převazy po úrazech, operacích
  • Ošetřovatelská rehabilitace

 

Odbornou péči zajišťuje 6 registrovaných zdravotních sester. Pracovnice mají k dispozici 3 osobní automobily, kterými se přepravují k pacientům ze dvou stanovišť v Lipníku nad Bečvou a v Hranicích. Ročně je ošetřeno průměrně 550 pacientů, u kterých je provedeno 17 000 ošetření.Nejčastějšími diagnózami jsou cukrovka, mozkové příhody, bércové vředy a onkologická onemocnění.