Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY

Primář:   MUDr. Petr Večeřa   (581 679 253)

Vrchní sestra:   Ilona Hotářová   (581 679 232), e-mail: opsaly@nemocnice-hranice.cz

 


Komplex čtyř operačních sálů zajišťuje činnost pro 6 operačních oborů nemocnice i privátní lékaře, kteří zde operují své pacienty (plast.chirurgové, urolog, ORL, gynekologové).
Operační sály jsou umístěny ve druhém podlaží hlavní budovy a jejich kapacita je schopna plně pokrýt požadavky klinických oborů. Sály odpovídají dnešním provozním a technickým požadavkům na tento specializovaný provoz. Personálně jsou operační sály zajištěny 12 středními zdravotnickými pracovnicemi, které jsou specializovanými instrumentářkami a ročně zajistí v průměru 2 500 operačních výkonů. 
Operačním sálům organizačně náleží i provoz přísálové centrální sterilizace se 3 středními zdravotnickými pracovnicemi. Oddělení operačních sálů tvoří samostatnou organizační jednotku řízenou vedoucím lékařem s atestací II. stupně v oboru chirurgie. Všechny operační obory mají zajištěný rovnocenný přístup k operačním sálům, které zajišťují servis pro jejich specializovanou činnost. Toto uspořádání má nesporné ekonomické i provozní výhody. Přístrojové vybavení operačních sálů je na špičkové úrovni (harmonický skalpel, gamasonda, plasmakoagulace, laparotechnika klasická , ortopedická a ORL, špičkové anesteziologické přístroje...).

 

 

Fotogalerie