Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

Klinický psycholog a psychoterapeut :

Pro dospělé:   Mgr. Iveta Dreslerová   (581 679 310 nebo 739 071 204)
Pro děti a dorost:   Mgr. Zdeněk Kolařík   (581 679 319)  

 

Klinická psychologie je obor, který naše nemocnice nabízí v rámci rozšíření služeb svým pacientům. Ambulance klinických psychologů sídlí v prostorách nad rekondičním střediskem Salvea vedle budovy ředitelství nemocnice. Klin. psychologové a psychoterapeuti úzce spolupracují s odbornými odděleními naší nemocnice na péči o dětské pacienty, pacienty onkologicky nemocné, kardiaky, pacienty po cévních mozkových příhodách a podobně.
Hlavní činnost klinických psychologů a psychoterapeutů však spočívá v ambulantní péči pro občany v regionu.  

Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Mgr. Dreslerové poskytuje:
- psychologická vyšetření v rámci zjištění psychických příčin či faktorů podílejících se na různých onemocněních (tzv. psychosomatických)
- psychoterapii těchto poruch, včetně nácviku relaxačních a   hypnotických technik
- psychologická vyšetření a psychoterapii duševních poruch
- psychologickou pomoc v krizových životních situacích, včetně rodinné a vztahové problematiky, potíží v zaměstnání apod.
- psychologická vyšetření při žádostech o invalidní důchody

 

ORDINAČNÍ  HODINY:     -     PRO  DOSPĚLÉ
Ordinující lékař:   Mgr. Iveta Dreslerová

Po 08:30 - 13:30 13:00 - 17:00
Út 08:30 - 12:30 13:00 - 15:00
St 08:30 - 12:30 13:00 - 17:00
Čt 08:30 - 12:30 13:00 - 15:00
08:30 - 12:30 pouze pro objednané

 

 

ORDINAČNÍ  HODINY:     -     PRO  DĚTI  A  DOROST
Ordinující lékař:   Mgr. Zdeněk Kolařík

Po pouze pro objednané
Út 08:00 - 17:00
St 08:00 - 17:00
Čt  
pouze pro objednané