Fotogalerie

 

Hlavní zdravotnická budova

 

Budova  ředitelství

 

Lékárna

 

Mamograf  Přerov

 

ARO

 

Operační  sály

 

Standardní  lůžkové  oddělení

 

Oddělení následné a paliativní péče

 

Dětské  oddělení
Praktický  lékař  pro  děti  a dorost