Akreditace oborů

 

Anesteziologie a intenzivní medicína Akreditované pracoviště I. typu Akreditace na část vzdělávacího programu základní anesteziologický kmen - v dělce min. 24 měsíců
Geriatrie Akreditované pracoviště I. typu Akreditace v plném rozsahu  
Gynekologie Akreditované pracoviště I. typu Akreditace na část vzdělávacího programu část III. - Ambulantní pracoviště registrujícího gynekologa - v dělce min. 2 měsíců
Hematologie a transfúzní lékařství Akreditované pracoviště I. typu Akreditace v plném rozsahu  
Chirurgie Akreditované pracoviště I. typu Akreditace na část vzdělávacího programu

část  I. - chirurgický kmen - v délce min. 24. měsíců
část II. - vlastní specializační výcvik - v dělce 17 měsíců

       
Patologie Akreditované pracoviště I. typu Akreditace v plném rozsahu  
Radiologie a zobrazovací metody Akreditované pracoviště I. typu Akreditace v plném rozsahu  
Rehabilitační a fyzikální medicína Akreditované procoviště I. typu Akreditace v plném rozsahu  
Vnitřní lékařství Akreditované pracoviště I. typu Akreditace v plném rozsahu  
       
Všeobecné praktické lékařství   Akreditace v plném rozsahu  
Nemocniční lékárenství   Akreditace v plném rozsahu  
Veřejné lékárenství   Akreditace na část vzdělávacího programu

společný základ - povinná praxe v oboru - odborná praxe v lékárně jakéhokoliv typu - 24 měsíců
specializovaný výcvik navazující na společný základ - povinná praxe v oboru - odborná praxe v lékárně jakéhokoliv typu - 24 měsíců

 


Podle ustanovení § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam akreditovaných zařízení a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena k uskutečňování vzdělávacího programu, který byl zveřejněn ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.