Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2021 - LÉKAŘI

 

Rezidenční místa RM 2021

2. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO - LÉKAŘI

 

Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, PSČ 753 01 Hranice vyhlašuje dne 05.08.2021 2. kolo výběrového řízení na obsazení rezidenčního místa v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa RM 2021 – lékaři v níže uvedeném oboru“.

 

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je uchazeč zařazen na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4. viz. níže.

 

Podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4. – Seznam požadovaných dokladů:

a) Přihláška (příloha č.1 této vyhlášky) - ZDE
b) osobní dotazník příloha č.2 této vyhlášky) - ZDE
c) výpis z rejstříku trestů (který nesmí být starší 3 měsíce)
d) doklad o získání odborné způsobilosti (neověřenou kopii)

e) doklad o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud byla získána (neověřenou kopii)
f) lékařský posudek (který nesmí být starší 3 měsíce)
g) přehled odborné praxe

h) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání.
Uvedené doklady c) a f) nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice Hranice a.s.
 

 

CHIRURGIE

Počet rezidenčních míst

 

1

Termín pro podání přihlášky

 

29.10.2021

Přihlášky zasílat na adresu

Nemocnice Hranice a. s.

Bc. Vendula Zajoncová, asistentka nemocnice

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

Kritéria pro hodnocení

 

  • Ukončené šestileté prezenční studium ve studijním programu všeobecné lékařství (dle zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění)
  • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, vstřícnost k pacientům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace tel.:     581 679 201 (Bc. Vendula Zajoncová, asistentka Nemocnice Hranice a. s.)

                               Email: zajoncova@nemocnice-hranice.cz