Aktuálně: Informace o Projektu „Modernizace Nemocnice Hranice a.s.“, spolufinancovaném Evropskou unií k rozkliknutí ZDE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA 2022 - NELÉKAŘI

Rezidenční místa RM 2022

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO - NELÉKAŘI

 

Nemocnice Hranice a.s., Zborovská 1245, PSČ 753 01 Hranice vyhlašuje dne 18.05.2022 výběrové řízení na obsazení rezidenčních míst v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa RMN 2022 – nelékaři v níže uvedených oborech“.

 

Podmínky pro zařazení uchazeče do výběrového řízení

Do výběrového řízení je uchazeč zařazen na základě podané přihlášky, splní-li podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4. viz. níže.

 

 

Podmínky vyhlášky č. 186/2009 Sb. § 4. – Seznam požadovaných dokladů:

a) Přihláška (příloha č.1 této vyhlášky) - ZDE
b) osobní dotazník příloha č.2 této vyhlášky) - ZDE
c) výpis z rejstříku trestů (který nesmí být starší 3 měsíce)
d) doklad o získání odborné způsobilosti (neověřenou kopii)

e) doklad o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud byla získána (neověřenou kopii)
f) lékařský posudek (který nesmí být starší 3 měsíce)
g) přehled odborné praxe.
Uvedené doklady c) a f) nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Nemocnice Hranice a.s.
 

 

Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech

Počet rezidenčních míst

 

1

Termín pro podání přihlášky

 

13.06.2022

Přihlášky zasílat na adresu

Nemocnice Hranice a. s.

Bc. Vendula Zajoncová, asistentka nemocnice

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

Kritéria pro hodnocení

 

 • Ukončené vzdělání SZŠ, VOŽ, VŠ – obor všeobecná sestra, porodní asistentka,
 • 3 roky praxe v oboru,
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, vstřícnost k pacientům.

 

 

Všeobecná sestra – Intenzivní péče

Počet rezidenčních míst

 

1

Termín pro podání přihlášky

 

13.06.2022

Přihlášky zasílat na adresu

Nemocnice Hranice a. s.

Bc. Vendula Zajoncová, asistentka nemocnice

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

Kritéria pro hodnocení

 

 • Ukončené vzdělání SZŠ, VOŽ, VŠ – obor všeobecná sestra, porodní asistentka,
 • 3 roky praxe v oboru,
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, vstřícnost k pacientům.

 

 

 

Zdravotní laborant – Klinická biochemie

Počet rezidenčních míst

 

1

Termín pro podání přihlášky

 

13.06.2022

Přihlášky zasílat na adresu

Nemocnice Hranice a. s.

Bc. Vendula Zajoncová, asistentka nemocnice

Zborovská 1245, 753 01 Hranice

Kritéria pro hodnocení

 

 • Ukončené vzdělání SZŠ, VOŽ, VŠ – obor zdravotní laborant,
 • 3 roky praxe v oboru,
 • zájem o daný obor,
 • aktivní přístup k práci, zodpovědnost, vstřícnost k pacientům.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace tel.: 581 679 201 (Bc. Vendula Zajoncová, asistentka Nemocnice Hranice a. s.)